W 2010 roku organizacja Olimpiady Specjalne - Polska przystąpiła do realizacji wspieranego przez Unię Europejską - Projektu Rozwoju Sportów Zunifikowanych Młodych Olimpiad Specjalnych 2010/2011. W Europie do realizacji projektu przystąpiło 10 Narodowych Programów Olimpiad Specjalnych, są to: Belgia, Dania, Portugalia, Litwa, Łotwa, Finlandia, Rumunia, Niemcy, Włochy oraz Polska. W Polsce chęć udziału w projekcie zgłosiło 6 Regionalnych Oddziałów Olimpiad Specjalnych: Opolskie, Podkarpackie, Kujawsko - Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie - Konin oraz Świętokrzyskie.
         Celem realizacji projektu jest integracja poprzez sport młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z ich rówieśnikami oraz propagowanie piłki nożnej i koszykówki. Zawodnicy sekcji Olimpiad Specjalnych będą tworzyć drużyny zunifikowane razem z ich rówieśnikami ze szkół masowych. W czasie trwania projektu odbywać się będą wspólne treningi, sesje treningowe oraz turnieje. W szkołach prowadzony będzie program "Dołącz do nas!", przybliżający uczniom tematykę niepełnosprawności intelektualnej.
W programie udział bierze 8 drużyn z regionu świętokrzyskiego:
Piłka nożna:
 • Iskra - Kielce
 • Nionani - Sandomierz
 • Strzała - Jędrzejów
 • Tramp - Niemienice
  Koszykówka:
 • Olimpijczyk - Końskie
 • Strzała - Jędrzejów
 • Szansa - Ostrowiec
 • Tornado - Skarżysko

 • Regionalnym koordynatorem projektu jest Renata Foremniak
  (nauczyciel SOSW w Niemienicach-sekcja O.S. "TRAMP" Niemienice).

  mgr Renata Foremniak
  © SOSW NIEMIENICE
  Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska