50 LAT "NIEPRZETARTEGO SZLAKU"

        W dniu 5 grudnia 2008 roku w Domu Harcerza w Kielcach - Białogonie odbyła się Konferencja Historyczna w związku
z podsumowaniem obchodów 50-lecia "Nieprzetartego Szlaku".

Program konferencji:

11.00 - Powitanie i prezentacja uczestników.
11.30 - Wystąpienia zaproszonych gości.
12.30 - "Pół wieku na Nieprzetartym Szlaku - nasi sprzymierzeńcy
i napotkane przeszkody".
13.00 - Wręczenie odznaczeń i podziękowań.
13.30 - Prezentacja dorobku Nieprzetartego Szlaku po 1989 roku.
14.00 - Przerwa obiadowa.
15.00 - Dyskusja - próba wytyczenia kierunków działania drużyn Nieprzetartego Szlaku, zgodnych z oczekiwaniami wszystkich uczestników spotkania. Podsumowanie dotychczasowej działalności drużyn - wystąpienia instruktorów.
16.30 - Prezentacja wniosków wynikających z dyskusji.
17.00 - Zakończenie konferencji.
        W tej pięknej uroczystości wzięli udział dyrektorzy placówek,
w których działają drużyny "NS" oraz instruktorzy, którzy kiedyś zakładali pierwsze drużyny "NS" na terenie województwa świętokrzyskiego oraz instruktorzy, którzy obecnie pracują z zuchami i harcerzami.

        Naszą placówkę reprezentowali: Pani Dyrektor Elżbieta Firmanty, dh Dariusz Tomtas i dh Lidia Bełchowska, którzy są obecnie na "emeryturze harcerskiej" ...

        A także obecne instruktorki dh Anna Stajniak, dh, Anna Serafin
i dh Katarzyna Sikora. A duchem obecna była z nami dh Helena Chlebna, która założyła naszą drużynę w Niemienicach w 1984 roku, ale z przyczyn rodzinnych i zdrowotnych nie mogła wziąć udział w tej uroczystości.
         Miłą niespodzianką było spotkanie dh Marioli Klusek, która do niedawna pracowała z nami w Niemienicach. Obecnie pracuje z dziećmi w Ostrowcu Św., gdzie też założyła drużynę harcerską "NS".

        Każda placówka przywiozła ze sobą prezentację działalności swoich drużyn "Nieprzetartego Szlaku". Z zaciekawieniem przeglądaliśmy stare kroniki oraz czytaliśmy historię powstania każdej drużyny. Jakże miło było spotkać ludzi, którzy stawiali pierwsze kroki w Nieprzetartym Szlaku. A dh Dariusz Tomas spotkał swojego harcerskiego kompana ze zlotów dh Janusza Kwiatkowskiego.

        Wszyscy instruktorzy otrzymali podziękowania za pracę
z dziećmi i młodzieżą, wymagającej szczególnej troski i opieki.
A dyrektorzy placówek dostali podziękowania za wsparcie i zgodę na prowadzenie drużyn.

        Miło było usłyszeć słowa Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej
hm. Dariusza Bińczaka:

"Nie można wypełniać instruktorskiej służby
bez pasji i miłości do ludzi.
Cieszymy się, że wśród nas są ludzie,
którzy chcą to robić".

dh Anna Stajniak

© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska