TAK SIĘ ZACZĘŁO...

Któregoś pięknego dnia 1984 roku Wydział Oświaty w Tarnobrzegu zaproponował, aby w Niemienicach powstała drużyna "Nieprzetartego Szlaku". "Świetny pomysł" - pomyślała Helena Chlebna, która podjęła się tegoż zadania wspólnie z Barbarą Bajlon. Obie, pełne zapału Panie, zebrały grupę chętnych wychowanków z naszego Ośrodka i utworzyły gromadę zuchową, która nosiła nazwę "Słoneczka".
Jakże chętnie zuchy brały udział w zbiórkach, aktywnie uczestniczyły w wielu akcjach społecznych.
Już od pierwszego roku bierzemy udział w zlocie drużyn "Nieprzetartego Szlaku" W 1984 roku w Krawcach, 1985 w Łazorach. Opiekunami były dh Helena Chlebna i dh Jolanta Grzesik.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem jesieni 1985 roku było utworzenie "Zuchówki" - miejsca, gdzie przy kominku można nieskończenie gawędzić w długie zimowe wieczory. Nad utworzeniem "naszego miejsca" czuwała dh Helena Chlebna. Po odejściu z drużyny opiekunów B.Bajlon i J.Grzesik w 1988 roku pracę w gromadzie zuchowej "Słoneczka" rozpoczął dh Dariusz Tomas oraz dh Lidia Bełczowska, którzy zasilili nowymi pomysłami dh Helenę.
Stało się już tradycją organizowanie przez gromadę zuchową corocznej "Zabawy Andrzejkowej" przepełnionej tajemnicą i świetną zabawą. Również wyjazdy na zloty drużyn "Nieprzetartego Szlaku" oraz przeglądy twórczości artystycznej wpisały się głęboko w naszą tradycję. Ważnym wydarzeniem w naszej działalności był zlot
w Łazorach, który odbył się w dniach 14-16 maja 1994 roku. To właśnie na tym spotkaniu drużyn "NS" odbyło się przyrzeczenie harcerskie
i nasze "Słoneczka" zamieniły się w drużynę harcerską "Orliki". Jesienią 1994 roku nasze szeregi zasiliła dh Mariola Klusek i wspólnie z dh Lidią Bełczowską przez wiele lat działały z "Orlikami". We wrześniu 2001 roku dołączyła do nas dh Anna Leśko obecnie Stajniak. Przez chwilę drużynę "Orliki" prowadziły: Marta Gierada, Anita Szal, Czesław Firmanty oraz Magdalena Czub.
Drużyna "Orlików" współpracuje od wielu lat z zaprzyjaźnionymi harcerzami z Opatowa (wspólne ogniska, Zabawy Andrzejkowe, odwiedziny podczas nadarzających się okazji: Mikołajki, urodziny, piękny wiosenny dzień itp...). Od 1 września 2005 roku nasza drużyna harcerska "Orliki" jako społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach bierze udział w internetowym programie "Ślady Przeszłości - uczniowie adoptują zabytki". Program ten powstał pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie www.ceo.org.pl/portal/slady. Harcerze z drużyny harcerskiej "Orliki" zaadoptowali lapidarium cmentarza żydowskiego w Opatowie. Nad realizacją zadań projektu czuwają wychowawczynie
dh Mariola Klusek i dh Anna Stajniak. A obecnie dh Anna Stajniak
i dh Anna Serafin.
Wiosną 2008 roku dh Anna Stajniak utworzyła gromadę zuchową "Szpaki Mądraki"- rośnie nam młody przychówek!
I to nas cieszy!!!
Obecnie drużynę harcerską "NS" - "Orliki" prowadzą: dh Anna Stajniak, dh Anna Serafin oraz dh Katarzyna Sikora.
"Orliki" liczą 12-tu harcerzy,
"Szpaki Mądraki" 5-ciu zuchów.
Wszystkie nasze działania od 2001 dokumentujemy w naszej Kronice.
Tak trzymać!!!

Czuwaj!!!

dh Anna Stajniak

© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska