GIMNAZJUM

Uczniowie uczęszczający do naszego Gimnazjum mogą poszerzać umiejętnosci zdobyte w Szkole Podstawowej.
Nauka trwa trzy lata i obejmuje takie przedmioty jak:

  funkcjonowanie w środowisku

  plastyka

  technika

  muzyka

  zajęcia sportowe


Zajęcia dodatkowe :

  terapia wad wymowy - zajęcia logopedyczne

  zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

  terapia integracji sensorycznej

  gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

  zajęcia sportowe na basenie

  i innych w zależności od potrzeb uczniów

W ramach tych zajęć uczniowie przyswajają podstawowe
wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno - przyrodniczego. Doskonalą technikę czytania i pisania. Rozwijają umiejętności matematyczne. Uczą się prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego.

  

    

mgr Joanna Zalewska

© SOSW NIEMIENICE