GRUPY WYCHOWAWCZE


Na piętrze budynku znajdują się cztero i pięcioosobowe sypialnie, które wyposażone są w jednoosobowe tapczaniki, przy których znajdują się szafki nocne na osobiste, podręczne rzeczy i zabawki.


W każdej sypialni stoi stół z krzesłami, aby dzieci w wolnych chwilach mogły usiąść, obejrzeć książkę czy pobawić się.

W ramach zajęć pozalekcyjnych w pięciu grupach wychowawczych prowadzone są zajęcia mające na celu przygotowanie wychowanków
w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym
i integracji ze środowiskiem. Jednym z najważniejszych założeń rewalidacji dzieci z upośledzeniem jest wyrabianie tzw. zaradności życiowej. Ten etap programu rewalidacyjnego prowadzony jest na każdych zajęciach, lecz głównie podczas zajęć porannych
i wieczornych. Jest to codzienna systematyczna praca w kierunku doskonalenia prawidłowego mycia się, korzystania z urządzeń sanitarnych, ubierania się, spożywania posiłków. Ważnym etapem procesu rewalidacyjnego dzieci są prace porządkowe i prace społecznie użyteczne, wynikają one z potrzeby wdrażania dzieci do wykonywania różnych czynności niezbędnych w życiu. I tak, począwszy od najprostszych zajęć porządkowych w najbliższym otoczeniu dziecka jak sypialnia, łazienka - dzieci zapoznają się z efektywnym sposobem pracy i kolejnością wykonywania poszczególnych czynności, poznają jak należy posługiwać się prostymi narzędziami pracy, jak szczotka, ścierka oraz bardziej skomplikowanymi typu odkurzacz, pralka, żelazko oraz z bezpieczna obsługą tych urządzeń.
Oprócz prac porządkowych na terenie placówki dzieci uczą się dbać
o estetykę otoczenia, a więc: zbieranie papierków wokół budynku, zamiatanie alejek, grabienie liści w parku, odśnieżanie.

Dzieci wdrażane są również do prac społecznie użytecznych takich jak praca na działce warzywnej i klombie kwiatowym. Kolejnym ważnym zadaniem rewalidacyjnym, które realizujemy w ośrodku jest dostarczanie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym, technicznym oraz umiejętności bezkonfliktowego obcowania z otoczeniem.

Organizowane są również zajęcia, w których jako główny cel zakładamy ćwiczenie prawidłowej wymowy, bogacenie słownika dzieci, takie jak: prowadzenie rozmów z dziećmi na tematy im bliskie, a więc aktualne wydarzenia, o rodzinie, opowiadanie wrażeń z pobytu dzieci w domu, przygotowaniach do świąt i różnych uroczystości, omawianie bezpośrednich spostrzeżeń w trakcie spacerów i wycieczek, omawianie ilustracji, słuchanych bajek i opowiadań, oglądanych filmów, a także poprzez naukę i utrwalanie wierszy i piosenek tematycznie związanych z porą roku, świętami, uroczystościami szkolnymi, itp.

W ramach pracy rewalidacyjnej organizujemy również zajęcia plastyczne i praktyczno-techniczne, których celem jest kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie wrażliwości estetycznej, poznawanie innego sposobu spędzania czasu wolnego.

W procesie wychowywania dzieci z upośledzeniem ważną rolę odgrywają ich przeżycia indywidualne, które wyzwalają emocje, stany radości, momenty oczekiwań i aprobaty. I dlatego też bardzo potrzebna w pracy rewalidacyjnej jest działalność dzieci w zakresie przygotowania uroczystości - począwszy od najdrobniejszych - jak imieniny koleżanki czy kolegi, poprzez zabawę andrzejkową, choinkę, występy okolicznościowe, przygotowania do świąt, itp.. Przygotowujemy z dziećmi różnorodne emblematy, ozdoby, znaczki, dekoracje, stroje. Uczymy dzieci wierszy i piosenek, przygotowujemy wspólnie drobne posiłki. Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy wpływa na rozwój uczuć koleżeńskich, estetycznych oraz więzi społecznych.

Ogromną popularnością wśród wychowanków cieszą się zajęcia związane z muzyką. Muzyka stwarza atmosferę radości, zachęca dzieci do pracy, ułatwia rozładowanie stanów zahamowań, ośmiela i uaktywnia. Wspólny śpiew, gra na instrumentach, wspólne zabawy przy muzyce, pomagają przystosować się dziecku do pracy w zespole.
W ramach pracy kółka muzycznego dzieci przygotowują występy artystyczne na uroczystości szkolne, takie jak: Dzień Matki,
Dzień Dziecka, choinka noworoczna.
Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi obejmuje również oglądanie programów telewizyjnych. Telewizja, wkraczając w życie dziecka wpływa na nie, urabia jego upodobania i postawy, dostarcza dużą ilość wrażeń i przeżyć emocjonalnych.

Prowadzenie pracy rewalidacyjnej zależy od właściwej atmosfery emocjonalnej, jaka panuje w grupie. W atmosferze spokoju i życzliw ości oraz wyrozumiałości, dzieci przezwyciężają nieufność, niepewność i lęk. Czas trwania każdych zajęć przystosowany jest do możliwości percepcyjnych i intelektualnych dziecka oraz do jego wydolności psychicznej i fizycznej. Aby proces rewalidacyjny przebiegał prawidłowo, staramy się wyposażyć dzieci we wszystkie przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania.

mgr Lidia Bełczowska

© SOSW NIEMIENICE