W dniu 15.03.2011 odbył się ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ SPORTÓW ZUNIFIKOWANCH OLIMPIAD SPECJALNYCH - SKARŻYSKO - KAMIENNA 2011. Turniej zaplanowany był jako spotkanie podsumowujące realizację Projektu Rozwoju Sportów Zunifikowanych Młodych Olimpiad Specjalnych 2010/2011 w Oddziale Regionalnym. Zaplanowane było spotkanie drużyn zunifikowanych koszykówki i drużyn zunifikowanych piłki nożnej. W turnieju udział wzięły wszystkie zaproszone drużyny. Mecze były bardzo zacięte i pasjonujące. Każdy uczestnik dawał z siebie wszystko!!!!!

Ostateczne wyniki klasyfikcji były następujące:
KOSZYKÓWKA:
  • I miejsce - OLIMPIJCZYK Końskie
  • II miejsce - TORNADO Skarżysko - Kam.
  • III miejsce - STRZAŁA Jędrzejów

PIŁKA NOŻNA:
  • I miejsce - TRAMP Niemienice
  • II miejsce - STRZAŁA Jędrzejów
  • III miejsce - ISKRA Kielce
  • V miejsce - NIEPOKONANI Sandomierz

Ale tak naprawdę to wszyscy uczestnicy byli zwycięzcami i dlatego wszyscy zostali nagrodzeni medalami oraz pamiątkowymi koszulkami i innymi nagrodami. Z wielkim żalem ogłaszano zakończenie realizacji tego projektu w Oddziale Regionalnym - Świętokrzyskie. A osiągnięte wyniki, poczynione postępy, zawiązane znajomości i zainteresowanie projektem wśród sekcji i szkół to najlepsza rekomendacja i ocena.

mgr Renata Foremniak
© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska