"Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku"
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska