SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Niemienicach funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Nauka w szkole trwa trzy lata i obejmuje takie przedmioty jak:
  funkcjonowanie osobiste i społeczne
  zajęcia kształtujące kreatywność
  przysposobienie do pracy
  zajęcia sportowe
  religia

Zajęcia dodatkowe z zakresu:
  terapii wad wymowy - zajęcia logopedyczne
  zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  terapii psychologicznej
  terapii integracji sensorycznej
  gimnastyki korekcyjnej
  zajęć sportowych na basenie

Głównym celem prowadzonych zajęć jest osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności, przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, we własnym gospodarstwie domowym lub zatrudnienia na otwartym rynku pracy na miarę indywidualnych możliwości uczniów.

W ramach zajęć przysposabiajacych do pracy uczniowie zdobywają teoretyczne i praktyczne umiejętności
z następujących dziedzin:

  prace ogrodnicze
  prace porządkowe
  elementy szycia ręcznego i maszynowego
  prace z zakresu gospodarstwa domowego
  prace biurowe
  usługi na rzecz szkoły
  wytwarzanie przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych

Zajęcia dotyczące uprawy kwiatów i warzyw oraz z zakresu sadownictwa prowadzone są głównie w okresie jesieni i wiosny na działkach warzywnych, klombach kwiatowych i w sadzie. Wczesną wiosną zakładane są inspekty, gdzie wysiewa się rośliny ozdobne. Podczas tych zajęć uczniowie nabywają umiejętności uprawy, pielegnacji oraz ochrony przed szkodnikami roślin uprawnych.

W ramch zajęć z gospodarstwa domowego uczniowie nabywają umiejętności prowadzenia domu.
W placówce istnieje bardzo dobrze wyposażona pracownia (kuchnia gazowa, pralka automatyczna, zmywarka, kuchenka mikrofalowa i inny sprzęt podstawowego wyposażenia kuchni), gdzie głównie prowadzone są zajęcia.

    

    

    

    

    

    

Obejmują one pracę w kuchni - przygotowanie różnych potraw, codzienne i okresowe prace porządkowe,
pranie i prasowanie oraz szycie i dziewiarstwo (obsługa
i szycie na maszynie elektrycznej).
Prowadzone są również zajęcia z hafciarstwa, szydełkowania
i dziewiarstwa.


    

    

    

    

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych
z pracą, zapewniamy uczniom zajęcia zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami, a także praktyki zawodowe na terenie placówki i poza szkołą.
Uczniowie odbywaja praktyki w:
  • sekretariacie szkoły - ponocnik pracownika biurowego
  • magazynie - pomocnik magazyniera
  • kuchni szkolnej - pomocnik kucharza
  • pracowni krawieckiej i pralni - pomocnik krawcowej

Każdy wychowanek realizuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny odpowiadający jego możliwościom
i potrzebom. Celem edukacji ucznia jest rozwijanie autonomii, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia
i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go - stosowanie do indywidualnych możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby, a także przygotowanie ich do opanowania czynności związanych z pracą przygotowującą do lepszego funkcjonowania osobistego i społecznego
w środowisku domowym, szkolnym i pozaszkolnym. Szkoła Przysposabiająca do Pracy ma na celu maksymalne uniezależnienie się od opieki innych ludzi, bowiem każda zdobyta umiejetność pozwala żyć bardziej samodzielnie.

GALERIA ZDJĘĆ

mgr Janina Kaczmarska

© SOSW NIEMIENICE