Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy

Organizowany jest w naszej Placówce dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat.
Praca w zespole polega na realizowaniu Indywidualnych Programów Rewalidacyjno - Terapeutycznych. Są one konstruowane dla każdego dziecka w oparciu o orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, rozmowę z rodzicami oraz własną obserwację ucznia. W atmosferze poczucia bezpieczeństwa codziennie wspieramy rozwój umiejętności motorycznnych, poznawczych, emocjonalno - społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługi.

Stosujemy nsp. metody pracy lub wybrane z niej elementy:
 • Metodę Ch.Knilla,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Stymulacje Polisensoryczną,
 • Muzykoterapię,
 • Masaże ciała, zabawy paluszkowe

 • Zajęcie zawsze dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, a czas pracy wyznacza uczeń. Celem naszych działań jest wyrobienie u dzieci umiejętności pozwalających czerpać jak największe zadowolenie z życia, zdobyć jak największą niezależność oraz poczucie bezpieczeństwa.
  Dla potrzeb ucznia została dostosowana nowoczesna sala do zajęć polisensorycznych "Sala Doświadczania Świata". Przebywanie w niej dostarcza wielu wrażeń sensorycznych, jest doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, wyciszenie
  i relaks.

  mgr Bernadetta Maj

  © SOSW NIEMIENICE