W dniu 30.04.2010 roku w Ostrowcu Św. odbyła się pierwsza z planowanych imprez sportowych Projektu Rozwoju Sportów Zunifikowanych Młodych Olimpiad Specjalnych 2010/2011: Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych.
         Turniej drużyn zunifikowanych był częścią Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Zawody odbyły się
w Europejskim Tygodniu Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych.
         W turnieju drużyn zunifikowanych udział wzięły drużyny
z następujących sekcji: Iskra - Kielce, Niepokonani - Sandomierz, Strzała - Jędrzejów oraz Tramp - Niemienice. Zawodnikom towarzyszyli partnerzy ze szkół masowych lub klubów sportowych. W czasie zawodów odbyło się szkolenie nauczycieli i trenerów. Sekcja Olimpiad Specjalnych "TRAMP" ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach bierze udział w projekcie. Do drużyny zunifikowanej zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie - Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego. Propozycja tworzenia wspólnej drużyny i prowadzenia wspólnych treningów spotkała się w dużą życzliwością dyrekcji, nauczycieli
i uczniów liceum.
Na turnieju drużyna pokazała duże możliwości i wykazała się walecznością, zdobywając srebrny medal. Współorganizatorem Świętokrzyskiego Turnieju Piłki Nożnej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Niemienicach oraz Sekcja Olimpiad Specjalnych "Tramp" Niemienice
.

mgr Renata Foremniak
© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska