SZKOŁA PROWADZI CAŁOROCZNY NABÓR UCZNIÓW   

Projekt Rozwoju Sportów Zunifikowanych Młodych Olimpiad Specjalnych 2010/2011.

                W 2010 roku organizacja Olimpiady Specjalne - Polska przystąpiła do realizacji wspieranego przez Unię Europejską - Projektu Rozwoju Sportów Zunifikowanych Młodych Olimpiad Specjalnych 2010/2011. W Europie do realizacji projektu przystąpiło 10 Narodowych Programów Olimpiad Specjalnych, są to: Belgia, Dania, Portugalia, Litwa, Łotwa, Finlandia, Rumunia, Niemcy, Włochy oraz Polska. W Polsce chęć udziału w projekcie zgłosiło 5 Regionalnych Oddziałów Olimpiad Specjalnych: Opolskie, Podkarpackie, Kujawsko - Pomorskie, Śląskie oraz Świętokrzyskie. Celem realizacji projektu była integracja poprzez sport młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z ich rówieśnikami oraz propagowanie piłki nożnej i koszykówki. Zawodnicy sekcji Olimpiad Specjalnych tworzyli drużyny zunifikowane razem z ich rówieśnikami ze szkół masowych. W czasie trwania projektu odbywały się wspólne treningi, sesje treningowe oraz turnieje. W szkołach prowadzony był program "Dołącz do nas!", przybliżający uczniom tematykę niepełnosprawności intelektualnej. W programie udział brało 7 drużyn z regionu świętokrzyskiego:

Piłka nożna:
  • Iskra - Kielce
  • Niepokonani - Sandomierz
  • Strzała - Jędrzejów
  • Tramp - Niemienice
Koszykówka:
  • Olimpijczyk - Końskie
  • Strzała - Jędrzejów
  • Tornado - Skarżysko

                W dniu 30.04.2010 r. w Ostrowcu Św. odbyła się pierwsza z planowanych imprez sportowych Projektu Rozwoju Sportów Zunifikowanych Młodych Olimpiad Specjalnych 2010/2011: Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych. Turniej drużyn zunifikowanych był częścią Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Zawody odbyły się w Europejskim Tygodniu Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. W turnieju drużyn zunifikowanych udział wzięły drużyny z następujących sekcji: Iskra - Kielce, Niepokonani - Sandomierz, Strzała - Jędrzejów oraz Tramp - Niemienice. Zawodnikom towarzyszyli partnerzy ze szkół masowych lub klubów sportowych. W czasie zawodów odbyło się szkolenie nauczycieli i trenerów. Propozycja tworzenia wspólnych drużyn i prowadzenia wspólnych treningów spotkała się w dużą życzliwością i zainteresowaniem dyrekcji, nauczycieli i uczniów partnerskich szkół. Organizatorami Świętokrzyskiego Turnieju Piłki Nożnej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach i Sekcja Olimpiad Specjalnych "Tramp" Niemienice oraz Warsztat Terapii Zajęciowej "Szansa" w Ostrowcu Św. i Sekcja Olimpiad Specjalnych "SZANSA" Ostrowiec Św.

                W dniu 15.11.2010 w Skarżysku - Kamiennej odbyła się sesja treningowa koszykówki. W hali sportowej MCSiR spotkali się na wspólnym treningu zawodnicy i partnerzy trenujący koszykówkę (STRZAŁA - Jędrzejów, TORNADO - Skarżysko - Kam., OLIMPIJCZYK - Końskie). Spotkanie poprowadził regionalny koordynator koszykówki : Grzegorz Kij i nauczyciel L.O. im. J. Słowackiego w Skarżysku (na co dzień trener drużyny zunifikowanej) Robert Frączkiewicz. Trenerzy zaproponowali bardzo urozmaicone i ciekawe ćwiczenia ,dostosowując je do umiejętności poszczególnych zawodników. Obecność zawodników i partnerów z innych drużyn działała bardzo mobilizująco na wszystkich. Każdy starał się doskonalić i pokazywać swoje umiejętności na najwyższym poziomie. Po ciężkim treningu został rozegrany mecz sparingowy. Spotkanie zakończyło się w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Sesja treningowa została zorganizowana przez Sekcję O.S. "TORNADO" ze Skarżyska - Kamiennej.

                W dniu 4.12.2010 w Końskich (w hali sportowej przy Gimnazjum w Stadnickiej Woli - szkoła biorąca udział w Projekcie) odbyła się kolejna sesja treningowa koszykówki. Sesja była integralną częścią Regionalnego Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych - Końskie 2010, rozgrywanego w Europejskim Tygodniu Koszykówki Olimpiad Specjalnych. Sesja była kolejną okazją na podniesienie swoich umiejętności i wzajemne zapoznanie się wszystkich uczestników. Sesja została przygotowana przez Sekcję O.S. "OLIMPIJCZYK" Końskie.

                W dniu 10.12.2010 w Sandomierzu została zorganizowana kolejna z zaplanowanych sesji treningowych - była to sesja treningowa piłki nożnej. Tym razem spotkały się następujące drużyny: TRAMP Niemienice, NIEPOKONANI Sandomierz, ISKRA Kielce, STRZAŁA Jędrzejów. Piłka nożna to popularny sport i było widać jak wszyscy uczestnicy bardzo go kochają ...każdy dawał z siebie maksimum swoich możliwości... przecież nie można być gorszym... Sesję zorganizowała Sekcja O.S. NIEPOKONANI, działająca przy Ośrodku Edukacyjno - Terapeutycznym "Radość Życia" w Sandomierzu. Trening prowadził trener tej sekcji Damian Łysiak (też trener piłkarski). Spotkanie zakończyło się bardzo miłym akcentem, gdzie wszystkie uczestniczące zespoły otrzymały dyplomy i świąteczne upominki (zbliżały się Święta Bożego Narodzenia).

                W dniu 15.03.2011 odbył się ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ SPORTÓW ZUNIFIKOWANCH OLIMPIAD SPECJALNYCH - SKARŻYSKO - KAMIENNA 2011. Turniej zaplanowany był jako spotkanie podsumowujące realizację Projektu Rozwoju Sportów Zunifikowanych Młodych Olimpiad Specjalnych 2010/2011 w Oddziale Regionalnym. Zaplanowane było spotkanie drużyn zunifikowanych koszykówki i drużyn zunifikowanych piłki nożnej. W turnieju udział wzięły wszystkie zaproszone drużyny. Mecze były bardzo zacięte i pasjonujące. Każdy uczestnik dawał z siebie wszystko!!!!!

                W projekcie bardzo czynny udział brała Sekcja O.S. TRAMP w Niemienicach. Drużynę zunifikowaną tworzyli zawodnicy sekcji O.S. TRAMP ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach (Emil Drozd, Łukasz Świercz, Mariusz Klusek, Paweł Sitarski, Łukasz Kasak). Ich partnerami w drużynie byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie (Piotr Curyło, Piotr Cybula, Jakub Półtorak, Sławomir Sikora, Bogusław Długowolski). Opiekę nad zawodnikami w czasie całego projektu sprawowali: Marcin Słapek, Małgorzata Szczepańska, Agnieszka Stefańska, Agnieszka Miśkiewicz (nauczyciele L.O. Opatów) oraz Zbigniew Surowiecki, Dariusz Tomtas (SOSW Niemienice). Regionalnym koordynatorem projektu była Renata Foremniak (nauczyciel SOSW Niemienice - Sekcja O.S. "TRAMP" Niemienice).

mgr Renata Foremniak

© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska