SZKOŁA PODSTAWOWA

W Szkole Podstawowej uczniowie zdobywają umiejętności
z zakresu czytania, pisania oraz liczenia. Praca dydaktyczno - wychowawcza realizowana jest w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia.
Dbając o rozwój naszych uczniów obejmujemy każdego z nich,
w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb, rewalidacją indywidualną.

   

   

   

   

   

   

Oferujemy zajęcia z zakresu:
  • terapii integracji sensorycznej
  • gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
  • logopedii
  • zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
  • zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  • i innych w zależności od potrzeb uczniów

   

   

   

W ramach innowacji pedagogicznej uczniowie pracują metodą Montessori na specjalnie do tego celu opracowanych pomocach dydaktycznych. Zajęcia muzyczno - ruchowe wzbogacane są o tańce integracyjne KLANZA. Na lekcjach wychowania fizycznego szeroko wykorzystujemy metodę Weroniki Sherborne oraz metodę Dennisona.

   

   

   

  

mgr Dorota Majcher

GALERIA ZDJĘĆ

© SOSW NIEMIENICE